Registration for Entrance Examination


विद्यार्थीले यस वेभ पेजमा देखिएको Registration Form मा आफ्नो व्यक्तिगत ईमेल, मोवाईल नम्बर तथा मागेको अन्य विवरण भरी नयाँ Password Create गर्नुपर्ने हुन्छ ।यो विवरण भरेर Register मा Click गर्नासाथै विद्यार्थीले उल्लेख गरेको मोवाईल नम्बरमा OTP Number सहितको म्यासेज आउने छ ।  अब, सो नम्बरलाई पेजमा देखिएको Verify OTP भन्ने ठाँउमा भरेर Click गर्ना साथ विद्यार्थीको आफ्नो User ID Create हुन्छ ।

विद्यार्थीले पेजको माथिल्लो भागको दाँयातर्फ रहेको login मा Click गरी आफ्नो Email Address तथा Password लेखेर Click गरेपछी Entrance Form को Dash Board देखापर्नेछ । त्यहाँ रहेको निलो, हरियो तथा रातो कोठामा रहेका व्यक्तिगत विवरण, सम्पर्क विवरण तथा शैक्षिक विवरणमा रहेका Link हरुलाई Click गर्दै सफ्टवेयरले मागेका सम्पुर्ण विवरणहरु भर्नुपर्नेछ । शैक्षिक प्रमाणपत्र Upload का निम्ति शैक्षिक विवरण पेजको माथीको देब्रे तर्फको Add Button मा थिचेर मागेको विवरण भर्दै गर्न सकिन्छ । माथिका सम्पूर्ण विवरण भरेर पुरा गरेपछि Dash Board मा रहेका प्रत्येक कोठामा ‘पुरा भयो (Details Completed)’ भन्ने देखिन्छ । विवरण पुरा भएको छ वा छैन भन्ने कुरालाई एकदमै ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । अन्यथा, Register Entrance फील्डको को विवरण भर्न नसकिने हुन्छ । ६. त्यसपछि Register Entrance मा गएर आफ्नो Level, Program तथा Campus को चयनगरी मागेका अन्य विविध फिल्डहरु भर्दै शुल्क भुक्तानीको रसिद Upload गर्नु पर्नेछ ।
नोट : विद्यार्थीको Upload गर्नुपर्ने व्यक्तिगत तस्विर, नागरिकता तथा शुल्क भुक्तानी रसिदको साईज क्रमशः १/१/१MB भन्दा बढी हुनुहुदैन भने शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु प्रती पेज ३०० KB भन्दा बढि भएमा सफ्टवेयरले समेट्न सक्दैन । अतः फाईलको साईजलाई घटाएर सफ्टवेयरको मापदण्ड अनुसारको बनाउनुपर्नेछ । अन्यथा, Online Entrance फारम प्रकृया सफल हुन सक्नेछैन ।
सम्बन्धित क्याम्पस/कलेज/विभाग/कार्यक्रमहरूले परीक्षार्थीहरूले अनलाइन मार्फत भरेको आवेदन फाराम र स्वीकृत विषयहरू डीन कार्यालयले उपलब्ध गराएको निर्देशिका बमोजिम रुजु गरी परीक्षार्थीहरूको नामावली तथा एकमुष्ट रकम यस कार्यालयको खातामा जम्मा गरी सक्कल भौचर २०७८ साल साउन २० गतेभित्र र विलम्ब शुल्कमा फाराम भरेका परीक्षार्थीहरूको २०७८ साउन २७ गतेभित्र यस कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । फाराम स्वीकृत भएका परीक्षार्थीहरूको प्रवेश–पत्र मिति २०७८ साल साउन २१ गते देखि सम्बन्धित विद्यार्थीहरूले आफ्नै USERNAME र PASSWORD प्रयोग गरी entrance.tufohss.edu.np बाट अनलाइन मार्फत प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
साथै त्रि.वि. कार्यकारी परिषद्को निर्णयअनुसार क्याम्पसहरूले सम्बन्धन/स्वीकृति लिएका प्रत्येक विषयहरूमा कम्तीमा १० जना विद्यार्थी भर्ना गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समेत सूचित गरिएको छ । यदि १० जना भन्दा कम विद्यार्थीहरू भएको खण्डमा सम्बन्धित विषयको पठनपाठन सञ्चालन गर्न नपाइने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।